Chakra system 2015

Du har 12 større chakraer.

Hjertet er det største og mest powerfulde chakra og centrum for din væren.

De kendte 7 chakraer er i øjeblikket ved at skifte farve, tilpasset en højere dimension, da vi integrerer en højere bevidsthed her på jorden. (5. dimension).

Når de 7 chakraer er velfungerende, afbalancerede og opdaterede, din bevidsthed er udvidet og hjerteåbningen i funktion, får du kontakt til chakraerne udenfor din fysiske krop./Jordstjerne, under dine fødder, og de tre chakraer ovenfor dit hoved: Kausal chakraer, SoulStar/SjælsStjernen, og Stellar Gateway/den galaktiske port. Derefter udvides dit aurafelt med et stort Merkaba-felt som ligner to pyramider, som mødes i midten i en stjerne, som DavidsStjernen, og kan opleves som en stor energibold omkring dig.

                                                                                                                              

Chakraerne

  • Roterende hjul-formede kraftcentre/energicentre.
  • Går igennem alle auralag
  • porte, som forbinder dele/lag af dig (feks. underbevidstheden), og interagerer med omverdenen.
  • Tæt kontakt til specifikke kirtler og organer, følelser og tanker.
  • De højere ckakraer (dvs. 8-12) er kommunikationsporte til højere dimensioner.

Auraen

Du har 4 aura lag. Sådan er det for flertallet af menneskene endnu, men den omdannes i øjeblikket til en lyskrop. De nye børns aura kan være anderledes opbygget.

Lagene i auraen hedder:

  • det fysiske lag/æterisk lag
  • det følelsesmæssige lag/astrale lag
  • det mentale lag
  • og det spirituelle lag

Lagene kan variere i tykkelse (5 til 30 cm) Et fuldt opvågnet, bevidst, 5D, spirituelt menneske kan favne hele Moder Jord i sin aura.

Det fysiske lag er tættest på kroppen og har til opgave at beskytte dig. Her lagres shok, traumer, sygdom.

Det følelsesmæssige lag har en større omkreds. Her lagres alle emotioner. Dette auralag er i konstant bevægelse, som reaktion på omgivelser, andre auralag, fysik og vores tanker.

Når vi føler sympati eller antiparti med nogen eller noget, sker det som interaktion med denne del af auraen. Vores stemninger viser sig som farver og vibrationer i denne del af auraen.

Det mentale lag er en tand større i omkreds. Her lagres Tankemønstre, overbevisninger, ønsker, tro, ideer, baseret på både fortid, nutid og fremtid, farvet af gode og dårlige erfaringer.

Da vi er en meget hjernebaseret civilisation, er der meget aktivitet i dette lag. Den overaktivitet lukker for det sidste lag, og påvirker følelseslaget og fysikken.

Det spirituelle lag har størst omkreds. Her bor din sjæls visdom, dit højere selv, og karma. Karma kan man kalde "ikke-afsluttede læringsprocesser fra tidligere liv".

Opsamling:

Din fysiske krop, dine auralag og det der sker omkring dig, interagerer med hinanden. Det har stor indvirkning på din almene trivsel. Du er et sammensat væsen og alle dele har betydning for balance. Negative opfyldte auralag vil selvfølgelig sløre dit udsyn og kan blive gamle og mere stoflige så de bliver til sygdom!!

Sansemennesker med klarføling eller klarsyn, kan mærke hvad du bærer i dit aurafelt.