SPIRITUEL OPVÅGNEN, internationalt kaldet AWAKENING, og den efterfølgende ASCENSION. En proces hele kloden/JOrden Gaia gennemgår som en intens proces og et banebrydende bevidstheds skifte, aldrig foretaget på denne planet tidligere. Alt på vores jord er involveret i dette skifte, og mange instanser ude i universet er også involveret i processen. Vi oplever det dog individuelt fordi vi alle har et unik sammensat væsen af mange dimensioner.

Nedenfor er meget forenklede beskrivelser, for at give perspektiv.

kategori 1:

Inkarnerer for at udvikle sig, for at lære, og for at dybe deres hjerter. De er i gang med et menneske-udviklings-forløb, som skal udvikle hjerte og bevidsthed. De inkarnerer blandt andet for at ændre karma, dvs. de livslektier de ikke har lært endnu, uforløste problematikker fra tidligere liv, som de ønsker at takle mere hensigtsmæssigt. 

Kategori 2:

Er højere udviklede væsner fra andre planeter, verdener, som inkarnerer her, for at hjælpe. De er ikke igang med et forløb, i så fald ihvertfald et assisterende forløb/projekt. De assisterer med at løfte energierne, åbne for nye ideer, vise vejen i den rigtige retning. Disse placerer sig ofte hvor der trænger til forandring og lys og fornyet energi, og derfor kan det være smertefuldt at være på Jorden, indtil forandringen har fundet sted. De har ofte mange traumer med sig fra forfølgelser og mistrivsel. De har sjældent karmiske opgaver. De er pionerer og de er sensitive.

Er du på besøg fra engleriget, er du her feks. både på jorden for at gøre en forskel med din viden og dine evner, men også for at opleve, hvad det vil sige at være menneske.

Kategori 3

Nogle af de nye børn er nye rene sjæle, som kommer direkte fra guddommen, eller er bare nye besøgende og har derfor aldrig været menneske tidligere. De ved ikke hvad det vil sige at være menneske, og er her for første gang. De har derfor ingen karmaproblematikker. De har mange unikke talenter at byde ind med på kloden, til hjælp for os alle, men de er mere sensitive end samfundet er indrettet til på nuværende tidspunkt. De assisterer med positiv forandring. De kan også være pionerer.

Generelt:

Uanset hvilken kategori du tilhører (mange af os føler os som en blanding og oplever at vi gennemgår oplevelser på tværs), kan du lære noget mens du er her, gøre en forskel og få vidunderlige oplevelser, og vi har alle været bevidste om inden vi inkarnerede, at jorden gennemgik dette skifte nu, og derfor er det ikke tilfældigt at vi er her. Vi har alle indvilget til at spille en vigtig rolle i skabelsen af en ny platform for en højere(renere, sandere, bedre, mere bevidst) tilværelse på jorden. 

( I virkeligheden er vi et væsen af mange dimensioner, og har dele af os på andre planer, i andre liv, og i andre roller samtidigt med at vi er her, men det kan være svært at kapere.)

Vi kan lære meget gennem gode oplevelser, som bliver til gode erfaringer, men vi lærer meget, meget hurtigere og meget, meget mere gennem udfordringer og smerte. Sådan har det været hidtil, men i 2012 trådte et skifte ind, og hele det matrix vi befinder os i her på jorden, har ændret sig. Nu gælder nye regler for dem som er klar til det, såsom at lære via medgang, fremfor modgang, såsom at tjene med talenter via naturligt flow, fremfor et tungt arbejde, såsom et liv centreret i hjertet med alt andet levende her på kloden, fremfor et liv fra hovedet i en energi af magt og frygt.

 

Før vi vælger at inkarnere, er vi selv med til at "Skrive Manuskriptet". Hvad vi ønsker at lære, hvad vi ønsker at bidrage med i det kommende liv, og dermed også, hvad vi mener er de optimale omstændigheder. Vi skaber selv de store træk, og så tages der forbehold for uventede hændelser, andre menneskers frie vilje, din frie vilje, det højere´s timing og eventuelle pioner-relaterede forfølgelser og konsekvenser. 

Går det ikke som forventet eller ønsket, får vi bare muligheden igen på et andet tidspunkt.

Der er ikke nogen bedømmelse, og livet og opgaverne er ikke nogen straf. Det er et valg/et ønske, du selv har foretaget. Du er ikke et offer. Du er manuskriptet, instruktøren og skuespilleren.

Jorden er et helt unikt og smukt sted og højt elsket i hele universet for dets mangfoldighed og skønhed. Og stedet her har stor indvikning på, hvordan balancen i resten af galaksen er. Derfor følges vi nøje. Men det er også et af de "tungeste"/hårdeste og mest udfordrende steder at inkarnere. Vi er derfor stærke sjæle, os, som vælger at komme her. I øjeblikket gennemgår JOrden stor forandring og udvikling, og os der har valgt at inkarnere på dette tidspunkt, er her bestemt ikke ved et tilfælde. Vi er her for at opleve og assistere i denne proces, og vi bliver hjulpet udefra.

Når vi inkarnerer, glemmer vi imidlertid ofte vores aftale, og vi mister ofte kontakten til vores højere selv, der kan guide os gennem livet. Så er det op til os selv, at Gen-Erindre, og Gen-Skabe kontakt, og det gøres igennem åbning af - og arbejde med hjertet. 

Denne periode nu fra 2012 til 2032 er en banebrydende tid. Det er aldrig set eller gjort før. En klode transformerer fra 3d til 5d og det gør en hel menneskehed også. Mange kalder det Ascension. Det har været planlagt altid, med forbehold for uforudsete ting og menneskets frie vilje, og ingen vidste om det ville lykkes. Dette exceptionelle skifte fra 3D op i 5D foregår over en uhørt kort tidsperiode, og vel at mærke mens vi er i fysisk form. Et evolutionsskifte af den kapacitet ville normalt foregår uden for fysisk krop, i overgange fra én verden til en anden, og over længere tid. Vi har aldrig foretaget et sådan skifte før. Men vi har båret 5D frekvens i fysisk krop før, og derfor vil det for mange føles som at komme hjem. Vi bar den frekvens i Atlantis tiden. Når du kommer op i 5D, træder du ind i din mastery, din skaberkraft, fri for karma, og bliver repræsentant for lys og kærlighed, og en aktiv og ansvarlig skaber af den nye tid. 

Processen at Vågne, Åbne, Genskabe kontakt og Generindre, kan være smertefuld.  Mange mennesker oplever dette i øjeblikket. 

Du er en GRAL. Indtil du bliver gralen, er du gralsridderen, MEN Søg ikke ud. Søg indad.

Når du Vågner, Starter en proces der skal minde dig om, at tage ansvaret for dine tanker, dine følelser, dine handlinger og din tilstand. Det handler om at åbne hjertets fine blade, få ret sans for værdier, udvikle din bevidsthed og højne dit perspektiv. Dette kaldes af nogle for indvielsesvejen eller dicipelvejen, Ascension eller opstigning.

I perioder er den proces så intens, at vi ikke magter at tage os af livet udenfor os selv. Vi mister fodfæstet. Typisk får vi en depression, en sygemelding, får lyst til at stille træskoene, eller også melder vi os ind i en ashram, eller isolerer os fra omverdenen. Det er den perfekte omstændighed til at få ro og tid til at gå indad.

Du er ved at ændre din måde at være til i verden på. Og hele kloden ændrer sin måde at fungere på.

Mange oplyste lysarbejdere bærer tunge oplevelser med sig fra tidligere liv, men nogle af os vælger også tunge oplevelser og emner at bære i vores rygsæk, som vi måske ikke har oplevet selv, men som ligger i fællesbevidstheden og som kan heales af den enkelte, for at assistere.

For hvert tema de healer i sig selv, går det ind i det kollektive og mindsker den fælles tyngde og især det specifikke emne, så andre ikke kæmper så meget med det. Det gør de bare fordi de kan.

For hvert menneske, der vågner, heales, oplyses, - løfter det i det kollektive. DU gør en kæmpe forskel for hele kloden ved bare at koncentrere dig om DIN HEALING.Vi forandrer verden et hjerte ad gangen.

Du ved, du er på rette vej, når dit hjerte glædes. Det du finder glæde og mening ved og som føles let og lyst i dig, er også din sjæls rolle. Du er konstrueret sådan. Gå ikke imod dig selv, gå med !!

En god ide i de hårde perioder, er at tage den med ro. Giv dig selv lov til at være i det du gennemgår. Vær tålmodig med dig selv. Hold ud, hold ud, hold ud……. Giv dig selv den omsorg du behøver. Det er en positiv udvikling du er i gang med. Klap dig selv på skulderen!!

Gode råd : Følg mine kostråd, meditér, søg healing, sov meget. Arbejd på nedsat tid, tag orlov. Se også her Til Eftertanke

Hjerteblade

Forestil dig et omvendt bjerg. En stejl dyb nedstigning og derefter en lignende stigning opad. Det er din indvielse.

Processen starter ofte med følelsen af At MISTE!!  feks. Miste sig selv, miste noget man holder af, miste status, miste fundamentet....

….og mange oplever, at de bliver ved med at miste, til de rammer bunden…. og det er på bunden, du kan transformere. Som en larve forpupper sig og bliver til en sommerfugl.

Det handler om at få ryddet op i al den baggage du har med dig, og i dine mønstre og overbevisninger som hører en gammel tid til, og som ikke tjener hverken dig, dit liv eller den verden vi er ved at skabe, en ny tid, en gylden tid.

Det handler om, at du skal have renset og ryddet op i alt hvad der ikke er dig, før du kan åbne dine hjerteblade og folde dit sande væsen ud. Du skal slippe noget gammelt for at der bliver plads til noget nyt. Du skal rense lortet ud, for at der kan komme lys ind.

Det er en indre proces. Som et æg der brydes indefra, og som lukker lyset ind til DET, som er ved at fødes. Det er en indre transformation.

Alt er omvendt proportionalt. Dvs. dybden du stiger ned i, er lig med højden du stiger til….

 

Asger Lorentsen (som har udgivet mange bøger om emnet) forklarer indvielsesvejen således:

Dit hjertes skatkammer!

  • Hjertebladene 1-3 handler om familie
  • Hjertebladene 4-6 handler om humanisme

1. indvielse

  • Hjertebladene 7-9 handler om hjertets mystik

2. indvielse

  • Hjertebladene 10-12 handler om kærligheds-ilden. (ubetinget kærlighed)

5 faser/niveauer af tomhed der fører til indvielse på gralens vej

Ensomhedens bænk: sjælens første kalden

· Personligheden hører og følger sjælens kalden

· Familie identitet slippes

· Indre værdier opdages (revurderes)

· Fysiske og ydre begær gennemgår renselse

Den indre rejse begynder..

 

Ørken oplevelse: 1. indvielse

· slippe social identitet i samfundet

· indre smerte

· fra ørken til oase, ørken til oase til ørken

· det frodige land nås når personligheden har ”ret sans for værdier”

Hjertet bliver en gral

 

Død og genfødsel: 2. indvielse

· slipper betingelser og kontrol over egen vej

· rumme sorg, angst, ensomhed og eksistentiel smerte

· delagtig i verdens smerte

· delagtig i den hellige ild

Alle følelser bliver del af gralen