Hvordan jeg arbejder og hvad jeg kan tilbyde

                                                  

Emner vi kan arbejde med,

med udgangspunkt i dit behov, og de beskeder jeg får

 • Støtte til fysiske emner
 • Justering/afbalancering af chakraer
 • Stabilisering og grounding
 • Energiarbejde på chok og traumer
 • justering og afbalancering af barndommens kerneskader
 • Energiarbejde på emotionelle og mentale emner
 • evt opløsning af blokeringer, bånd, kontrakter
 • Forbindelse til din sjæl og højere bevidsthed
 • Forbindelse til soulstar og earthstar chakra
 • Aktivering af dit Avatar Blueprint
 • Frisættelse fra frygtprogrammer i Alta Major
 • Aktivering af iboende potentialer
 • Besked fra din krop
 • Beskeder fra højere selv
 • Indre barns trivsel
 • Balancen ml. indre maskuline og feminine
 • Energi-opdateringer og aktiveringer
 • DNA justeringer som hører den nye tid til.
 • Kost og ernæring til din personlige proces
 • Særlig sensitivitet
 • Øvelser: Renser, frisætter, samler, grounder.
 • Information om Spirituel opvågnen, opstigning/ascension.
 • Bevidsthed om din pers. sundhed/trivsel/velvære
 • Øvelser til håndtering af evt. drænende forbindelser
 • Kommunikation med sjælsvisdom og hjerte
 • Meditation
 • Selvhealing m øvelser 
 • Selv-Gen-Erindring af hvem/hvad du er.
 • Kontakt til naturvæsner og samarbejde.
 • evt tidligere liv mhp. selvforståelse
 • Tarotkort og englekort
 • Krystaller
 • Maleterapi/farveterapi/mal din essens

 

Mit spirituelle ophav.

For dem der kender til det spirituelle, arbejder jeg oftest med :

 • The Sisterhood of The Rose, The Divine Feminine, Magdalene og Maria, Kuan Yin, Lady Nada
 • Den Kosmiske Moder, The Divine Mother
 • Moder Gaia og Ny Tids Platform
 • Det Intergalaktiske Råd.
 • Ærkeenglene Michael, Raphael, Gabriel, Chamuel, Metatron og Sandalphon og flere
 • The White Brotherhood of The Light
 • Min oprindelses essens er The Loving Ones, The Shining Ones, og The Golden Tara (feminin Boddhisatva).
 • Pleiaderne, Sirius, Venus, Alfa Centauri, Arcturus, Andromeda, Lyra.
 • Ascension
 • Naturvæsner: Devaer (naturengle), Elvere/Sidhe, Elementarriget, alfer, Enhjørninge, Drager, træernes bevidsthed.
 • The Feminine Christ, and Masculine Christ. Den indtrædende Gyldne Tidsalders fem./mask. balance. Christos-Sophia.
 • Moder Jord og hendes trivsel allround, bæredygtig livsførelse.
 • Jordens energilinjer, porte og chakraer, og det nye "grid" der bygges i denne tid.
 • Bringe den nye tids energier, visdom og evner ind til menneskeheden og jorden via opgraderinger og aktiveringer.
 • At bringe den visdom og de evner ind vi havde i Golden Atlantis som tjener den nye tid.
 • At leve fra en tilstand af opbyggende fællesskab, bæredygtig levevis og trivsel, kærlighed, glædens leg, fred, sandhed/visdom, frihed, skønhed, overflod, evnen for flow og bare at være, kreativitet, skaberkraft og kunstnerisk udfoldelse.
 • Vække nye perspektiver, bevidsthed, og det åbne-fordomsfrie-Mindset der skal til for at skabe en ny og bedre verden.
 • Åbne det enkelte menneske for dets smukke evner, kærlige trivsel og meningsfulde bidrag.

 

Mine sessions er en facillitering af et omsorgsfuldt alkymistisk rum med Energi arbejde, aktiveringer, åbninger, transformationer, renselser, undervisning og vejledning, gode råd fra dit højere selv, holistiske sundhedsråd til selvhelbredelse. Jeg er katalysator for at gøre dig selvhjulpen, få dig HJEM og ind i din sande overensstemmelse og resonans, med andre ord, få dig ind i din egen MASTERY, hvor du kan bære dig selv, bæredygtigt, opbyggende og trække på dine egne kanaler og iboende visdom.

Jeg tilbyder, hvad er meget mere Fundamentalt vedvarende, opbyggende, SelvBærende, SelvMestrende. Et arbejde, som gør dig i stand til at stå selv og stå stærkt, finde egne svar, mærke egen vished, kende hvad du i sandhed ER. Jeg aktiverer dig til at være SelvHjulpen.

Forstå Poweren i DET. Mærk lige Energien i Dette!

Det er Ny Tid. Kom ud af Offer- og mangel- og frygtprogrammer. Jeg låser dig op til din iboende kraft og visdom. Det sker ikke over en session, men det er essensen af mit arbejde.

Jeg repræsenterer den guddommelige moder, og det er Hende som holder rummet, Hendes visdom, kærlighed, bærende og nærende livskraft, hvorigennem Faderen kan komme til udtryk i beskyttelse, klarhed, styrke, handling, og jeg assisteres af stjerneråd, som støtter vores ascension, især Alfa Centauri og Arcturus støtter os i at frigøre os af gamle mentale begrænsende programmer.

Jeg faciliterer en energiprocess som tager hånd om dig, netop der hvor du er, dvs differentieret til dig, individuelt/personligt, og dit højeste bedste.

Det er meditativt, højfrekvent, Rent, forløsende, frigørende, fuld af håb og tillid, kropsligt, æterisk, håndgribeligt og praktisk, samtidigt med at det er subtilt og fuld af magi, og giver dig en tilstand, hvor du og din krop og din sjæl og dit højere selv, kan GenFinde balance og SamSkabe harmoni og mening og trivsel, og hvor Du kan GenErindre Sandheden og træde ind i RESONANS igen. Det er i mødet med dissonansen, at vi begynder Rejsen HJEM.

 

Jeg kalder mig Energiarbejder og bærer af Visdom, Facilitator for håb, motivation, selvkærlighed, bevidsthed, Kommen Hjem i dig, SelvGenKendelse, Træde ind i din iboende kraft og Tage dig selv i egne hænder, og Leve din essens.

Coach, Mentor, Antenne, Anker, Alkymist, Vidne, Aktivator og åbner, Rum-holder, Energi-oversætter, port/kanal, rådgiver, Regnbue-bro-bygger. Jeg er Måne-, Rosen-, og LysPræstinde, Lemurisk og Atlantisk Healer, En Wise & Loving One, og så er jeg stærk forbundet ind i Elver riget og The Shining Ones. 

 

Mit fokus er at rense, stabilisere, samstemme, og styrke alle dele af dig, med fundament i dit center/din kerne, bygget på kærlighed og sandhed. Derudover har jeg evnerne til at arbejde mere specifikt med mange områder (Selvhjælpsøvelser og meget andet, læs mere via linket her nedenfor), som jeg bliver kaldet til via din højere bevidsthed eller din krop, men jeg lytter også til, hvis du har et specifikt emne.

Det kan ikke træde i stedet for lægelig behandling. 

 

4 planer jeg kigger på:

Fysiske:

sygdom, spændinger, smerter, ernæring, ubalancer i organer eller meridianer, chok og traumer som kan sidde i muskler, bindevæv og organer dvs. sidde som erindring i din fysiske krops celler og dermed skabe ubalancer i dig. Genoprette kroppens styrke efter sygdomsforløb, fysiske skader eller lign.

Emotionelle: 

depression, stress, traumer, chok, barndommens kerneskader, følelsesmæssige ubalancer eller blokeringer, slægtsliniens temaer, optagede energier udefra, ubalancer i chakraer.

Mentale og bevidsthedsmæssige:

Overbevisninger, begrænsninger, tankemønstre, mindfulness, flytte fokus fra egoets kontrol og frygt programmer til kontakt med hjerte og sjæl og højere bevidsthed og tilliden til indre vejledning og livets flow.

Spirituelle:

Karma, tidligere liv, kontrakter, implantater,  dyb sorg over at inkarnere her og ikke passe ind, galactiske aspekter, sjæls essens, esoterisk indsigt, kommunikation med spirit, Merkabafelt, energikrop-strukturforbedringer.

 

Fjernhealing er ideelt, fordi du kan sidde hjemme og modtage i trygge omgivelser. Afstand betyder ingenting. Energi følger intention og en bevidst forbindelse mellem to mennesker.

Din krop og din sjæl kalder på hvad der er brug for, og vejleder dig til at få det bedre, og komme på rette vej. Den eneste, der har de rette svar til dig, er dig. Jeg styrker dig i den evne. Stol på intuition, og dit hjerte, når du vælger behandler. 

Mine evner er medfødte, og jeg har arbejdet med mine evner i mange liv. I denne inkarnation har jeg arbejdet bevidst m. evnerne siden 2007. Jeg er uddannet lærer, har læst psykologi og sygepleje, og har taget en uddannelse i energiarbejde/healing og kinesiologi. 

Jeg arbejder under Lysets Love, under Guddommelig Nåde/"Grace", og med den ubetingede Kærligheds kraft som Grundstamme og Helligdommens kilde til alt liv. Jeg arbejder i overensstemmelse med dit sande væsen, din sande vej, livsformål og også din trivsel som menneske - hvad som er relevant, resonant og til dit højeste bedste. Vi bypass´er Ego-sind og Overjeg, og går direkte til vejledningen fra dit højere selv, dit Opstegne MesterSelv, og dit Avatar Blueprint, hvad du nu er klar til.

Det sætter flere processer igang. Energierne bygger op til dagen, du slipper og modtager, og så arbejder de videre i en periode efter. Husk derfor at tage hånd om dig selv, find din integritet og tålmodighed frem, og giv dig selv den tid, ro og omsorg du har brug for.

HUSK AT DRIKKE GODT MED VAND OP TIL HEALINGSSESSIONEN OG DAGENE EFTER.

 

 

Magdalene: "Loving Kindness, Loving Strength, loving Wisdom, Loving Be-ingness"

"Vi er dem vi har ventet på."  Little Grandmother

Vi forandrer verden et hjerte ad gangen ( dvs. dit hjerte), 

og ved at samarbejde i et community, ligesom bierne.

 

~ Maja Søndergaard Behrens